Palvelut


PALVELUMME


Greencare kahvit

Karvinkartanon Pienryhmäkoti sijaitsee rauhallisella alueella maaseudun kupeessa, kahden kilometrin päässä Laitilan keskustasta. Pienryhmäkoti on aikuisille kehitysvammaisille tarkoitettu asumispalvelua tarjoava yksikkö. Hoito on ympärivuorokautista ja turvallista.


Henkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Hoito on ympärivuorokautista ja turvallista. Ohjaus on tavoitteellista toimintaa ryhmä- ja yksilöohjauksena. Sen tavoitteena on erityisesti kehittää ja ylläpitää asukkaan omatoimisuuttaa ja itsenäisyyttä. Meillä on joka päivä omaa laadukasta ja monipuolista päivätoimintaa asukkaille.


Hoitokotimme toimii myös Green Care periaatteella. Meille luonto ympärillä, ja eläimet ovat tärkeitä. Koemme eläimet terapeuttisina ja puutarhanhoito on yhteinen asiamme.
KARVINKARTANON ARKI, ELÄMÄ JA OLOSUHTEET


Tilat ja toiminta tarjoavat asukkaalle mahdollisuudet sellaiseen asumiseen, jossa hän voi sosiaalistua lähiympäristöönsä ja jonka puitteet hän tunnistaa kodikseen. Jokaisella on oma huone, mieleisekseen kalustettuna, sekä yhteiset oleskelu-, ruokailu, sauna ja peseytymistilat käytössään. Pienryhmäkodissa on suuri piha ja terassi, jossa on mukavat oleskelutilat ja grillausmahdollisuudet. Pienryhmäkodissa asukkaat ja henkilökunta toimivat yhteisönä, jonka yhteistyö perustuu keskinäiseen vastuuseen ja sitoutumiseen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Asukkaiden tekemät päivittäiset kodin tehtävät vahvistavat tarpeellisena olemisen tunnetta. Jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Lämmin läheisyys pitkäaikaisessa hoitosuhteessa ei estä ammatillisuuden toteutumista, vaan on inhimillisyydessään sen tukena.


Greencare kahvit

TOIMINTA-AJATUS


Karvinkartanon toiminta-ajatuksena on antaa kehitysvammaisille ihmisille turvallinen, kodinomainen yksilöllisyyttä kunnioittava ja erilaisuudet hyväksyvä koti. Toimintaa ohjaavat yksilökeskeisyyden, asiakaslähtöisyyden ja jatkuvan kehittämisen arvot.


VIRIKKEITÄ, VAPAATA JA MUKAVAA YHDESSÄ


Virkistystoimintaa kodin ulkopuolella ovat myös musiikki ja esim. hengelliset ja seurakunnalliset piirit sekä erilaiset retket ja tapahtumat. Osa asukkaista käy myös työtoiminnassa. Karvinkartanossa on laadukasta päivätoimintaa jota toteutetaan vuosisuunnitelman mukaan. Päivätoiminnan sisältö määräytyy vuodenaikojen ja teemojen mukaan.

Ystävät ja omaiset ovat aina tervetulleita vierailemaan kodissamme.


Greencare kahvit Greencare kahvit