MITÄ ON GREEN CARE?

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jossa edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Se kattaa monia menetelmiä, joita käytetään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää kaupunki- ja laitosympäristöissä.


Tutkimuksissa on todettu, että jo pelkkä eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä positiivisia ja parantavia vaikutuksia. Eläinten myönteiset vaikutukset ihmisten hyvinvoinnille perustuvat pitkälti niiden rauhoittaviin kykyihin. Eläimen kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea. Vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, joka saattaa usein olla sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja todellisempaa. Keskeinen ero ihmisen ja eläimen välillä on myös siinä, että eläin ei arvioi ja luokittele ihmisiä heidän sosiaalisen aseman ja siihen liittyvien ulkoisten ominaisuuksien perusteella. Eläin suhtautuu kaikkiin kohtaamiinsa ihmisiin tasavertaisesti. Eläinavusteinen toiminta parantaa ihmisten hyvinvointia, antaa virikkeitä ja nostaa elämänlaatua.


Puutarhatoiminnalla saavutetaan monia samoja vaikutuksia kuin muissa luonnonympäristöissä. Stressi vähenee, keskittymiskyky elpyy ja positiiviset emootiot lisääntyvät. Vanhojen positiivisten muistojen elpyminen ja laitosolosuhteissa tervetullut normaaliuden tunne liittyy usein kasvien kanssa puuhaamiseen. Hoivalaitoksissa ja tuetun asumisen yksiköissä voidaan hyödyntää luonnon tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaiden elämänlaadun parantamiseen ja omatoimisuuden tukemiseen.

greencare_kahvit
hepat
niina ja taika
syöttämässä
lampaat
kisut